Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych



Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji oraz ilość rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki Trwałe: nieograniczona ilość środków trwałych, zawiera mienie trwały dodatkowo wartości niematerialne i prawne, obsługa metod: liniowej, jednorazowej i degresywnej także bez amortyzacji, typy amortyzacji: miesięczna, kwartalna lub roczna, automatyczne księgowanie do Księgi Przychodów, obsługa ulepszeń, zmniejszeń i przerw w wyliczeniach; unowocześnienie Wzory dokumentacji pracowniczej z komentarzami umorzeń, możliwość likwidacji wprowadzonego środka trwałego, opcja edycji wprowadzonych środków trwałych, a również w razie potrzeby ich usunięcia, wydruk dokumentów: OT, LT, oraz korekty roczne, limity 150 tyś. PLN wartości samochodu osobowego, 2. Wyposażenie: opcja wprowadzania wyposażenia, edycja wybranych elementów wyposażenia, a również opcja ich usunięcia, wydruk ewidencji wyposażenia i Prawo zamówień publicznych komentarz 2019 możliwość jej zapisu do pliku PDF, wyszukiwarka elementów wyposażenia znajdujących się na liście, rozbudowane opcje widoku listy wyposażenia – filtry, grupowanie, sortowanie, opcja likwidacji wprowadzonego wyposażenia 3. Odpisy amortyzacyjne, plany, prognozy: pozwala na ujęcie amortyzacji w aspekcie podatkowym, dokonywanie korekt podatku VAT na rzecz środków trwałych w zależności od metody amortyzacji, prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę oraz wielkość rat, obsługa współczynników amortyzacji, wydruk planu amortyzacyjnego, opcje widoku umożliwiające wyświetlenie planu amortyzacyjnego w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym 4. Definiowanie własnych parametrów majątku trwałego: opcje filtrowania i grupowania środków trwałych, wybór grupy do której przynależeć będzie wprowadzany wnętrze trwały.

Najnowsze artykuły:

Top